Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

E1h - Korrespondens med riksföreningarna; övriga frågor

Plats
Anmärkning
Serien uppdelad kronologiskt i fem st. femårsperioder.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1945-1955 E 2:14 fng. 02, 11, 13-14, 19, 27-28, 36, 40, 46, 50, 53, 55, 61, 63, 66, 69, 75-76, 78-79, 82, 85 1945-1950.
fng. 02, 05, 11, 17, 19, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 49, 54, 62, 64, 67, 69, 72-74, 76, 79, 81-82, 87, 90 1951-1955.
2 1956-1960 fng. 02-05, 09, 11-12, 14, 17, 19-20, 23, 27-28, 34, 37-39, 43, 47, 52, 54-59, 62
3 1956-1965 fng. 64, 66, 69, 71-74, 76, 79, 81-83, 89-90, 99 1956-1960.
fng. 01-05, 07-12 1961-1965.
4 1961-1965 fng. 14, 16-17, 19-20, 22-27, 29, 34-37, 40, 43, 47-49, 52-54
5 1961-1965 fng. 55-62
6 1961-1965 fng. 62, 64, 66-67, 69-70
7 1961-1969 fng. 71-74, 76, 79-82, 84, 89-91, 99 1961-1965.
fng. 01-04 1966-1969.
8 1966-1969 fng. 05-09, 11-15, 19
9 1966-1969 fng. 20, 22, 24-27, 29-30, 33-37, 40-41, 44, 47, 52-53, 55
10 1966-1968 fng. 56
11 1966-1969 fng. 56-57, 60-62, 67, 71
12 1966-1969 1966-1969, u.å. fng. 72-73, 76, 80, 84, 87, 89-91 1966-1969.
fng. 02, 56, 62 u.å.