Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

E1gb - Korrespondens med riksföreningarna; protokoll och verksamhetsberättelser

Plats
Anmärkning
Serien uppdelad kronologiskt i fem st. femårsperioder.Med årsmötes- och styrelseprotokoll, verksamhets- och revisionsberättelser, bokslut, budget, styrelseförteckningar
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1943-1950 E 2:12 fng. 02, 07, 19-23, 26-27, 31, 35-36, 38, 40, 42-43, 47, 50-51, 55
2 1946-1955 fng. 56, 59-60, 62-64, 66-69, 71-72, 79, 81, 83 1946-1950.
fng. 02-07 1951-1955.
3 1951-1955 fng. 15, 17, 19-23
4 1951-1955 fng. 24, 26-27, 31, 33, 35-36, 38-40, 43, 46-47, 50, 53, 55, 59, 63-64
5 1951-1960 fng. 65-67, 69, 71-72, 74, 76-77, 79-80, 82-85, 87-88, 90, 92 1951-1955.
fng. 02-03, 05, 07 1956-1960.
6 1956-1960 E 2:13 fng. 08-09, 12, 14, 17, 19-20, 23-24
7 1956-1960 fng. 26-28, 33-34, 36-37, 39-40, 45-47, 49-51, 53, 55, 59, 62-67
8 1956-1960 fng. 69-70, 72, 74, 76-77, 79, 82-84, 87-90
9 1961-1965 fng. 01-12
10 1961-1965 fng. 13-14, 16-17, 19-24
11 1961-1965 fng. 25-28, 30-31, 33-35, 37-39, 43, 47-50, 52, 55-56
12 1961-1965 fng. 56, 58-59, 61-62
13 1961-1965 fng. 64-67, 69, 71-74
14 1961-1965 fng. 76, 80, 82, 84, 87, 89-90
15 1961-1969 fng. 90-91 1961 0ch 1965.
fng. 03-09 1966-1969
16 1966-1969 fng. 10-14, 16-17, 19
17 1966-1969 fng. 20, 22, 24-27, 30, 33-34, 36
18 1966-1969 fng. 37, 40-41, 43-45, 48, 55-56
19 1966-1969 fng. 56-57, 59, 61-62, 67, 70-72, 74, 76
20 1966-1969 fng. 76, 80, 82, 84, 87, 89-90
21 1966-1969 E 2:14 1966-1969, u.å. fng. 91-92 1966-1969.
fng. 62 u.å.