Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

E1ga - Korrespondens med riksföreningarna; Organisationsfrågor Huvudserie

Plats
Anmärkning
Serien uppdelad kronologiskt i fem st. femårsperioder.

Med handlingar angående organisation, organisations- område, bildande och upplösning av riskföreningar, medlemsskap, medlemslistor, riksföreningarnas cirkulär
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1944-1950 E 2:11 fng. 01-07, 10-11, 15-16, 18-32, 35
2 1944-1950 fng. 35, 38-39, 46, 49-50, 52, 54-56, 59, 61-64, 66-69, 71-77
3 1945-1955 fng. 79-84, 87, 89-90, 99 1945 1947 1949-1950.
fng. 02-07, 09-11, 14, 16-17, 19-25, 27-28, 30-34.
4 1951-1955 fng. 35-39, 46-47, 50, 52-56, 59, 62-64, 66-67, 69
5 1951-1955 fng. 71-82, 84-90, 92,99
6 1956-1960 fng. 01-07, 09, 11-14, 17, 19-20, 22-24, 26-27, 30
7 1956-1960 fng. 32, 34-35, 37-40, 43, 47, 49-50, 54-59, 62, 64, 66-67, 69-74
8 1956-1965 E 2:12 fng. 76-84, 88-90, 92, 99 1956-1960.
fng. 01-07 1961-1965
9 1961-1965 fng. 08-14, 16-24, 26-27, 30-31, 33-34, 36
10 1961-1965 fng. 37-40, 43, 47-50, 52, 54-61
11 1961-1965 fng. 62, 64-67, 69, 71
12 1961-1965 fng. 72-76, 80, 82-85, 87-92, 99
13 1966-1969 fng. 01-10
14 1966-1969 fng. 11-14, 16, 18-20, 22-24
15 1966-1969 fng. 25, 27, 29, 31, 33-34, 36-38, 40-41, 43-44, 47, 51-52, 54-56, 59, 61
16 1966-1969 fng. 62, 64, 67, 70-73, 76, 80, 82, 84-85, 89-90
17 1963-1969 1963-1969, u.å. fng. 91-92, 99 1966-1969.
fng. 02, 05, 14, 19, 62, 64, 90, 99. fng. 99 1963-66 1969