Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

E1f - Korrespondens med riksföreningarna; företagsdemokrati studier

Plats
Anmärkning
Serien uppdelad kronologiskt i fem st. femårsperioder. Se även serie F 7 och F 10
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1946-1960 E 2:10 fng. 04, 13, 19, 56, 61, 76 1946-1949.
fng. 02, 04-07, 18-19, 22-23, 26, 30-33, 35-37, 43, 49, 52, 64, 71, 73-74, 76, 90 1951-1955.
fng. 02, 04-07, 12, 14, 19-20, 22-23, 26-27 1956 1958-1960.
2 1956-1965 fng. 31, 33, 36-37, 40,41, 43, 56, 58, 64, 66, 69-71, 73, 76, 79-80, 82, 84, 87, 89-90 1956-1960.
fng. 01-07, 09-12 1961-1965.
3 1961-1965 fng. 13-14, 19-20, 22, 24-29, 31, 33-34, 36-37, 39-41, 48, 52
4 1961-1965 E 2:11 fng. 56-58
5 1965- 196 fng. 56
6 1961-1965 fng. 59-60, 62, 65-67, 69, 71-74, 76, 82, 84, 87, 89-91, 99
7 1966-1969 fng. 01-05, 07, 09-15, 17-20
8 1966-1969 fng. 22, 24, 26, 30, 33, 36-41, 44, 47, 52-53, 55
9 1966-1967 fng. 56
10 1966-1969 fng. 56-57, 61-62, 64, 67, 70-72, 76, 80, 84, 87, 89-90
11 1967-1969 1967-1969, u.å. fng. 91, 99 1967-1969.
fng. 63 u.å.