Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

E1e - Korrespondens med riksföreningarna; Rese- och traktamentsfrågor

Plats
Anmärkning
Serien uppdelad kronologiskt i fem st. femårsperioder. Se även serie F 1 e. Med handlingar angående flyttningsersättning, resetraktamente, omplaceringstraktamente, ob-tillägg
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1945-1955 E 2:10 fng. 02, 04, 06-07, 13, 19, 23, 26, 53, 56, 76 1945 1948-1950.
fng. 02, 04, 07, 11, 13, 19, 22-23, 28, 30, 35, 45 1951-1955.
2 1951-1960 fng. 47, 53, 56, 66, 69, 72-74, 76, 89 1951-1955.
fng. 02-04, 06, 10-12, 14, 20, 22-23, 39, 52-53, 55-57, 69 1956-1960.
3 1956-1965 fng. 72-74, 76, 79, 90 1956-1960.
fng. 01-04, 07, 10-12, 14, 19-20, 22-25, 30, 35-36, 38-39, 43, 55-56 1961-1965.
4 1961-1969 fng. 56, 58, 60-62, 67, 72-74, 76, 82, 90 1961-1965.
fng. 01, 04-05, 07, 09, 11-12, 14, 18-19 1966-1969.
5 1966-1969 fng. 20, 24, 30, 36, 44, 51, 56, 61-62, 66, 70, 76, 82, 89-91, 99