Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

E1d - Korrespondens med riksföreningarna; besvärsmål

Plats
Anmärkning
Serien uppdelad kronologiskt i fem st. femårsperioder. Se även serie F 8
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1945-1955 E 2:9 fng. 03, 06-07, 13, 17, 19, 25, 31, 39, 46, 55, 73 1945 1948-1950, fng. 07, 09, 13,17, 19, 22, 25, 27-28, 30-31, 33, 36, 38-39, 46
2 1951-1960 E 2:10 fng. 47, 50, 55-57, 59, 64, 66, 73-74, 89-90 1951-1955.
fng. 02, 04-05, 09, 11, 17-18, 23, 28
3 1956-1965 fng. 30, 39-41, 46-47, 54-56, 58, 72, 74, 76, 79, 81 1956-1960.
fng. 01-02, 04-05, 07 1961-1965
4 1961-1965 fng. 12, 14-15, 17-20, 23-24, 26, 28, 34, 36, 39-40, 47, 54
5 1961-1965 fng. 55-56, 61-62, 69, 71, 73, 76
6 1961-1969 fng. 80-81, 89-91, 99 1961-1965.
fng. 01-02, 04-07, 10, 12, 14
7 1966-1969 fng. 19-20, 22, 24-26, 30, 34-35
8 1966-1969 fng. 36-37, 41, 54-56, 59, 61-62, 66-67, 71, 76, 80, 84-85, 87, 90-92