Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

E1c - Korrespondens med riksföreningarna; arbetsordning

Plats
Anmärkning
Serien uppdelad kronologiskt i fem st. femårsperioder. Se även serie F 1 d Med handlingar rörande arbetstid, övertid, deltid, betyg, kompetensfrågor, arbetsinstruktion
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1945-1955 E 2:9 fng. 02-05, 07, 13, 18-21, 23, 30, 38-39, 49, 52, 54-56, 67-76 1945-1950. fng. 02-04, 07, 13, 17, 20, 22-23, 30-31, 37, 41, 47, 49, 53-57, 64, 67, 71, 73-74, 76, 81, 84, 90
2 1956-1960 fng. 02-04, 11-12, 14, 16-17, 19-20, 22-23, 27, 31, 34, 38-39, 41, 43, 47, 54-60, 63, 66-67, 69, 71, 74
3 1956-1965 fng. 76-77, 81-83, 89, 99 1956-1960. fng. 01, 03-05, 07-09 1961-1965
4 1961-1965 fng. 11-12, 17, 19-20, 23-27, 30-31, 33-37, 39, 43, 47, 49, 55-57, 60, 62
5 1961-1965 fng. 62, 64, 67, 69, 71-73, 76, 82-84, 90, 99
6 1966-1969 fng. 01, 03, 06-09, 12, 14, 19-20, 22, 24-25, 34, 36, 54-56, 61-62, 67
7 1966-1969 1966-1969, u.å. fng. 70, 73, 76, 80, 84, 89-91, 99 1966-1969. fng. 16, 68 u.å.