Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

E1b - Korrespondens med riksföreningarna; sociala förmåner

Plats
Anmärkning
Serien uppdelad kronologiskt i fem st. femårsperioder, Se även serierna F 1 c och F 5.Med handlingar rörande pension, semester, sjukdom, tjänstledighet, tjänstebostad, lån
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1944-1950 E 2:9 fng. 02-05, 07, 10, 13, 19, 21, 23, 26, 28, 34, 40, 45,46, 49, 51,53, 55, 62, 72, 74, 85
2 1951-1955 fng. 02-05, 07, 10-13, 17, 19-23, 27, 30-31, 33-35, 38, 47, 56, 58, 62, 66, 68, 71, 73, 76, 79, 84-85, 88-89
3 1956-1960 fng. 02-05, 11-12, 14, 17, 19-20, 22, 27, 31, 35, 39, 43, 50-54, 56-58, 64, 69, 73-74, 76, 78-80, 82, 84
4 1961-1965 fng. 01-07, 09-14, 16-17, 19-20, 22-24, 26, 31, 34, 36
5 1961-1965 fng. 37, 49, 52-56, 58-59, 61-62, 64, 66-67, 69-72, 76, 80
6 1961-1969 fng. 82, 84-85, 89-91, 99 1961-1965. fng. 01, 04-05, 07, 09, 11-14, 18-20, 22 1966-1969
7 1966-1969 fng. 24-25, 30, 34, 36-37, 40-41, 43-44, 50, 52, 54, 56, 60-62, 69, 71, 76, 80
8 1966-1969 1966-1969, u.å. fng. 84-85, 89-91, 99 1966-1969
fng. 38 u.å.