Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

E1a - Korrespndens med riksföreningar; lönefrågor

Plats
Anmärkning
Anm. Serien uppdelad i fem st. femårsperioder. Se även serierna
F 1 ba och F 1 bb

Med handlingar rörande löner, befordringsgång, tillgodoräkning, vikariat, anställningsform, dyrortsplacering, petita
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1944-1950 E 2:5 fng. 01-10
2 1945-1950 fng. 11-23
3 1944-1950 E 2:6 fng. 24-25, 27-40
4 1944-1950 fng. 41, 43, 45-56
5 1946-1950 fng. 57, 59-68, 71, 73-76, 78, 78a-79, 81-82, 89, 99
6 1951-1955 fng. 01-07, 09-16
7 1951-1955 fng. 17-25, 27
8 1951-1955 fng. 28-33, 35-41, 43, 45-47, 49-52
9 1951-1955 fng. 53-57, 59-63
10 1951-1955 fng. 64, 66-69, 71-74
11 1951-1955 fng. 76
12 1951-1955 fng. 77-85, 87-90, 92, 99
13 1956-1960 fng. 01-05
14 1956-1960 fng. 06-09, 11-19
15 1956-1960 fng. 20-28, 30-33
16 1956-1960 fng. 34-40, 43, 45, 47, 49-56
17 1956-1960 E 2:7 fng. 56-59, 61-62, 64, 66-67, 69
18 1956-1960 fng. 69-74, 76-78
19 1956-1960 fng. 79-85, 88-90, 92, 99
20 1961-1965 fng. 01-05
21 1961-1965 fng. 06-11
22 1961-1965 fng. 12-19
23 1961-1965 fng. 22-31, 33
24 1961-1965 fng. 34-40, 43, 45-50, 52-54
25 1961-1965 fng. 55-56
26 1963-1964 fng. 56 april 1963-dec. 1964
27 1961-1965 fng. 56-62
28 1961-1965 fng. 62, 64-67
29 1961-1965 fng. 69-71
30 1961-1965 fng. 72-74, 76, 80-82
31 1961-1965 fng. 83-85, 87-92, 99
32 1964-1969 E 2:8 fng. 99 1964-1965, fng. 01-03 1966-1969
33 1966-1969 fng. 04-07
34 1966-1969 fng. 08-13
35 1966-1969 fng. 14-19
36 1966-1969 fng. 19-23
37 1966-1969 fng. 24
38 1966-1969 fng. 25-30, 32-41
39 1966-1969 fng. 43-45, 48-56
40 1967 fng. 56
41 1968-1969 fng. 56
42 1966-1969 fng. 57-63, 66-70
43 1966-1969 fng. 71, 73-76, 80-82, 84-85, 89-90
44 1966-1969 fng. 90-91
45 1966-1969 fng. 91-92, 99
46 1968-1969 1968-1969, u.å. fng. 99 1968-1969, fng. 02, 05, 11, 34, 36, 55-56, 62, 69, 71-72, 74, 76, 84, 89-91, 99 u.å.