Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

C1 - Diarier

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1944-1948 E 2:4 1944-1948, u.å. Anm. Diarierna har inte följts vid ordnings- och förtecknings-
arbetet.

-24 febr. 1948, bd.
Häri även:
Sammanträdesjournaler (Serie D 1)
Medlemsregister 1968
(Serie D 2 a)