Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

B1 - Stadgar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1945-1968 E 2:3 1945-1968, u.å. spridda år. Tryckta 1945-1966, stadgar för ersättningsskassan 1964, medlemsböcker u.å.
Häri även: Verksamhets- och
revisionsberättelser 1944-1956
(Serie B 2)