Hem Arkivbildare
Skogsakademikerna
Arkiv
Skogsakademikerna
Serie
Sök

F2 - Handlingar rörande organisations- och framtidsfrågor

Plats
Anmärkning
Rörande interna frågor samt andra förbund.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1941--1950 Med handlingar rörande förbundets bildande, rörande frågan om anslutning till TCO respektive SACO samt diverse utredningar. Häri även ett PM från 1981, rörande förbundets uppkomst och utveckling.
2 1962--1980 Häri även stadgar inkomna från andra organisationer 1962-1995.
3 1974--1997