Hem Arkivbildare
Skogsakademikerna
Arkiv
Skogsakademikerna
Serie
Sök

A6 - Protokollavskrifter

Plats
Anmärkning
Kopior av protokoll som finns i andra serier. Styrelse, nämnd, yngreråd, AU.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1942--1951 Ojusterade exemplar.
2 1970--1976 Justerade exemplar.
3 1977--1982 Justerade exemplar.