Hem Arkivbildare
Skogsakademikerna
Arkiv
Skogsakademikerna
Serie
Sök

A4 - Nämndens protokoll

Plats
Anmärkning
Med bilagor.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1942--1950 Ingår i A2:1.
2 1952--1954 Häri även yngrerådsprotokoll 1950-1953 samt omorganisationskommitténs och fortbildningskommitténs protokoll, 1952 respektive 1968-1969, samt en akt rörande Fortbildningsaktiebolaget.