Hem Arkivbildare
Saco
Arkiv
Saco
Serie
Sök

F3 - Saco-S. Statliga överenskommeler och avtal

Plats
Anmärkning
Innehåller även protokoll.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1968--1975 Statliga företagsnämnder A - K.
2 1968--1976 Statliga företagsnämnder L - R.
3 1968--1976 Statliga företagsnämnder S - Ö.
4 1969 AST, ATF, ARV, TFU.
5 1969 Allmänt avlöningsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän (AST).
6 1969
7 1969--1970 SAV-området, RTF-området.
8 1970
9 1971--1974 Lönerörelse, MK slutliga hemställan 9/6, avtal med löner statstjänstemän och avtal 1974.
10 1971--1972 1/1-71 till 15/6-72.
11 1972--1973 16/6-72 till 30/4-73.
12 1973 1/5-73 till 7/11-73.
13 1973--1974 20/11-73 till 22/3-74
14 1974 Översynsavtalet A - J.
15 1974 Översynsavtalet K - Q.
16 1974 Översynsavtalet R - Ö.
17 1974 26/3-74 till 30/9-74.
18 1974 Avtal om B-listeåtgärder m.m. samt 30/10-74 till 31/12-74.
19 1975 1/1-75 till 6/5-75.
20 1975 12/5-75 till 11/9-75.
21 1975 25/6-75 AST.
22 1975 8/9-75 till 30/9-75.
23 1975 1/10-75 Översynsavtal.
24 1975--1976 AST.
25 1975 1/10-75 till 31/12-75.
26 1976 1/1-76 till 30/4-76.
27 1976 1/5-76 till 30/6-76.
28 1976 1/7-76 till 31/12-76.
29 1976 1/10-76 Översynsavtal.
30 1976 1/10-76 Översynsavtal A - L.
31 1976 1/10-76 Översynsavtal M - Ö.
32 1977 1/1-77 till 2/6-77.
33 1977 3/6-77 till 20/7-77.
34 1977 21/9-77 till 27/11-77.
35 1977 28/11-77 till 31/12-77.
36 1977 AST.
37 1977 ARB.
38 1978 ARB.
39 1978 Enskilda sektorn och AST.
40 1978 1/1-78 till 30/4-78.
41 1978 1/5-78 till 4/7-78.
42 1978 5/7-78 till 16/10-78.
43 1978 17/10-78 till 31/12-78.
44 1979 1/1-79 till 31/5-79.
45 1979 176-79 till 30/9-79.
46 1979 1/10-79 till 31/12-79.
47 1980 ARB, SKA, MiL ARB.
48 1980 1/1-80 till 31/12-80.
49 1980 1/6-80 till 31/7-80.
50 1980 1/8-80 till 30/11-80.
51 1980 24/11-80, AST, TFU.
52 1980 1/12-80 till 31/12-80.
53 1981 AST.
54 1981 1/1-81 till 31/3-81.
55 1981 1/4-81 till16/7-81.
56 1981 17/7-81 till 31/10-81.
57 1981 1/11-81 till 31/12-81.
58 1981--1982 ARB (9/11), TFU (17/12), PAK/LAK (81-82).
59 1982 1/1-82 till 20/4-82.
60 1982 21/4-82 till 24/8-82.
61 1982 25/8-82 till 31/10-82.
62 1982 1/11-82 till 31/12-82.
63 1983 1/1-83 till 20/4-83.
64 1983 21/4-83 till 20/6-83.
65 1983 21/6-83.
66 1983 21/6-83 till 30/6-83.
67 1983 1/7-83 till 30/9-83.
68 1983 1/10-83 till 31/12-83.
69 1984 16/5-84 till 20/6-84, Del I.
70 1984 16/5-84 till 20/6-84, Del II.
71 1984 21/6-84 till 28/8-84.
72 1984 30/8-84 till 31/12-84.
73 1985 1/1-85 till 28/2-85.
74 1985 1/3-85 till 31/5-85.
75 1985 1/6-85 till 20/9-85.
76 1985 20/9-85 till 31/10-85.
77 1985 1/11-85 till 31/12-85.
78 1986 1/1-86 till 7/3-86.
79 1986 1/6-86 till 31/12-86.
80 1986 27/11-86 till 31/12-86.
81 1987 1/1-87 till 30/4-87.
82 1987 1/5-87 till 31/8-87.
83 1987 1/9-87 till 30/10-87.
84 1987 1/11-87 till 31/12-87.
85 1988 RALS.
86 1988 Civilstatlig förvaltning.
87 1988 1/1-88 till 31/1-88.
88 1988 20/1-88 till 30/6-88. Sektorsavtal skolan.
89 1988 1/2-88 till 31/5-88.
90 1988--1990 21/4-88 till 24/9-90. Avtal för kyrkliga tjänster.
91 1988 1/6-88 till 30/6-88.
92 1988 23/6-88. GEMS avtal.
93 1988 1/7-88 till 31/10-88.
94 1988 12/9-88. Civilstatlig förvaltning.
95 1988 1/11-88 till 29/12-88.
96 1988 28/11-88.
97 1989 1/1-89 till 31/3-89.
98 1989 1/4-89 till 30/6-89.
99 1989 9/5-89. Sektoravtal.
100 1989 1/7-89 till 31/10-89.
101 1989 1/11-89 till 31/12-89.
102 1990 1/1-90 till 31/4-90.
103 1990 1/5-90 till 29/6-90.
104 1990 4/7-90 till 31/12-90.
105 1990 30/8-90 till 24/12-90.
106 1990 Sektoravtal Civilförvaltning.
107 1991
108 1992
109 1993
110 1993
111 1994--1998
112 1996--1997
113 1998--2000
114 2001--2002
115 2003--2004
116 2005--2006