Hem Arkivbildare
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Arkiv
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Serie
Sök

F1 - Diarieförda handlingar

Plats
Anmärkning
Detta är en fortsättning på serien E1a, Korrespondens.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1954--1956 Utträdesansökning vid föreningens utträde ur SPF 1954. Redovisningslistor över föreningsavgifter 1955-1956. 8:e vaktdistrikt sammandrag.
2 1954--1955 Register över rättshjälpsärenden, domstolsprotokoll m.m
3 1961--1963 Ordnade grå vaktdistrikt
4 1975 Inkommande, underlag till artikel i Föreningsnytt ang. tysk polisiär medverkan vid ockupationen av ambassaden. "Västtyska" yrkesskade- och tillbudsanmälningar, enkätsvar från medverkande poliser.
5 1962--1974 Studiedelegation, Skyddspolis
6 1975--1976 Turlistor
7 1984 Kod 2-5 Innehåll: Tjänstemannamässig organisation, Riksorg. Regional org. Lokal org. Jur. avd. Ordn. avd. Trafikavd. Krim. avd. Adm. byrån. Övrigt.
8 1984 Kod 6-10 Innehåll: Tillsättning, vitsord, disciplinärenden, övrigt.
9 1984 Kod 11-15 Innehåll: Utbildning, Polishögskolan,alterneringstjänstgöring, övr. central utbildning, lokal utbildning, introduktion, övrigt.
10 1985 Diarium samt facklig org. Stadgar 1.
11 1985 Diarium , 2. Tjänstemässig org. 3. Rekrytering. 4. Lön och anställningsvillkor. 5. Personalpolitik
12 1985 Diarium. Innehåll: 6. Tillsättning, vitsord, disciplinärenden, övrigt.
13 1985 Diarium. 15. Trafikövervakarna.
14 1986 Diarium: Register. 1. Facklig organisation och stadgar.
15 1986 Diarium. 2. Tjänstemässig org. 3. Rekrytering. 4. Lön och anställningsvillkor. 5. Personalpolitik. 6. Tillsättning. 7. Arbetstid.
16 1986 Diarium. Arbetsmiljö, polisens roll, fackliga studier, utbildning, utrustning, trafikövervakning.
17 1989 Diarium och IA 1:1-5, 6_9 del 1
18 1989 Diarium del 2