Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

K1b - Fotografier

Plats
Anmärkning
Företags-, person- och organisationsbilder, bilder från enskilda nummer av Sif-tidningen. Bilderna nästan uteslutande Sif-tidningens, och dess föregångares, redaktionella bildarkiv. 1970-1990-tal, spridda år. Fotografierna i TAM-Arkivs bilddatabas Alfresco, detaljerade uppgifter finns där. Fotografier förekommer även bland de ämnesordnade handlingarna. Särskilt är serien F35, volymerna 1-21. Dessa fotografier är digitaliserade och tillgängliga i bilddatabasen Pictor på TAM-Arkiv.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59