Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Serie
Sök

E2b - Medlemsutträden

Plats
Anmärkning
Tillstånd erfordras.
Materialet har arkivlagts årsvis, se volymanmärkningarna; det formella tidsspannet större vidd återspeglar efter vol. 13, då avställda registerkort inte längre finns bilagda, huvudsakligen det faktum att inkomna anmälningar mot slutet av ett år slutbehandlats först efter årsskiftet.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- För utträden 1966-1985, se serie D2.
1 1976--1985 Präster m. m., A–L.
2 1977--1985 Präster m. m., M–Ö. Med brev av Göran Järvstrand ang. sin medlemsavgifts erläggande.
3 1986--1987 ”Medlemskategori 1”, A–L.
4 1986--1987 Delvis präster. M–Ö.
5 1975--1987 K-medlemmar utträdda 1986 (någon 1987), A–Ö. Med avställda registerkort, förda 1975–86.
6 1987 Datauttag rörande under 1987 utträdda medlemmar. Med anteckningar och något tidningsklipp, däremot ingen egentlig korrespondens.
7 1979–1987 Utträden 1987, A–Ö. Häri även avställda registerkort, förda 1979-1987.
8 1977–1988 Utträden under 1988, A–L. Häri även vederbörandes avställda registerkort, förda 1977–88.
9 1977–1988 Utträden under 1988, M–Ö. Häri även vederbörandes avställda registerkort, förda 1977–88.
10 1976–1988 Utträden under 1988, A–Ö. Häri även vederbörandes avställda registerkort, förda 1976–88.
11 1980–1989 Utträden under 1989, A–K. Häri även vederbörandes avställda registerkort, förda 1980–89.
12 1981–1989 Utträden under 1989, L–Ö. Häri även vederbörandes avställda registerkort, förda 1981–89.
13 1982–1990 Utträden under 1990, A–K. Med enstaka avställt registerkort (under H), fört 1982–87.
14 1990 Utträden under 1990, L–Ö.
15 1990–1991 Utträden under 1991, A–Ö.
16 1991–1992 Utträden under 1992, A–K.
17 1991–1992 Utträden under 1992, L–Ö.
18 1992–1993 Utträden under 1993, A–K.
19 1992–1993 Utträden under 1993, L–Ö.
20 1993–1994 Utträden under 1994, A–L.
21 1993–1994 Utträden under 1994, M–Ö.
22 1994–1995 Utträden under 1995, A–G.
23 1994–1995 Utträden under 1995, H–O.
24 1994–1995 Utträden under 1995, P–Ö.
25 1995–1996 Utträden under 1996, A–G.
26 1995–1996 Utträden under 1996, H–N.
27 1994–1997 Utträden under 1996, O–Ö.
28 1996–1997 Utträden under 1997, A–L.
29 1996–1997 Utträden under 1997, M–Ö.
30 1997–1998 Utträden under 1998, A–J.
31 1997–1998 Utträden under 1998, K–Ö.
32 1998–1999 Utträden under 1999, A–K.
33 1998–1999 Utträden under 1999, L–Ö.
34 1999–2000 Utträden under 2000, A–J.
35 1999–2000 Utträden under 2000, K–Ö.
36 2000–2001 Utträden under 2001, A–L.
37 2000–2001 Utträden under 2001, M–Ö.
38 2001–2002 Utträden under 2002, A–L.
39 2001–2002 Utträden under 2002, M–Ö.
40 2002–2003 Utträden under 2003, A–K.
41 2002–2003 Utträden under 2003, L–Ö.
42 2004–2005 Utträden under 2004 eller per 2005-01-01, A–L.
43 2004–2005 Utträden under 2004 eller per 2005-01-01 eller något senare, M–Ö.
44 2005–2006 Utträden under 2005 eller per 2006-01-01.
45 2006 Utträden under 2006 eller per 2007-01-01; anteckning från 2007-01-17 under E, eljest är allt från 2006.
46 2006–2008 Utträden under 2007 eller per 2008-01-01, A–K.
47 2006–2007 Utträden under 2007 (inkl. per 2007-01-01), L–Ö.
48 2007–2008 Utträden under 2008, A-L.
49 2007–2008 Utträden under 2008, M-Ö.
50 2008–2009 Utträden under 2009, A-J.
51 2008–2009 Utträden under 2009, K-Ö.
52 2009–2011 Utträden under 2010, A-H.
53 2009–2010 Utträden under 2010, I-Ö.
54 2010–2012 Utträden under 2011 (inkl. per 2011-01-01), A-K.
55 2010–2011 Utträden under 2011 (inkl. per 2011-01-01), L-Ö.