Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F35 - Handlingar rörande föreningstidningen

Plats
Anmärkning
Teckningar och fotografier (delvis opublicerade). Fotografierna i vol. 1-21 är digitaliserade och tillgängliga i bilddatabasen Pictor på TAM-Arkiv.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 055-0001 till 055-0083
2 055-0084 till 055-0114
3 055-0115 till 055-0149
4 055-0150 till 055-0199
5 055-0200 till 055-0279
6 055-0280 till 055-0339
7 055-0340 till 055-0399
8 055-0400 till 055-0484
9 055-0485 till 055-0549
10 055-0550 till 055-0629
11 055-0630 till 055-0739
12 055-0740 till 055-0849
13 055-0850 till 055-0968
14a 055-0969 till 055-1037
14b 055-1038 till 055-1094
15 055-1095 till 055-1184
16 055-1185 till 055-1283
17 055-1284 till 055-1369
18 055-1370 till 055-1430
19 055-1431 till 055-1499
20 055-1500 till 055-1571
21 055-1572 till 055-1853
22 Bildregistreringsblanketter (underlag till bilddatabas Pictor) 055-0001 till 055-0175 samt disketter (kopior?).
23 Bildregistreringsblanketter (underlag till bilddatabas Pictor) 055-0176 till 055-0484.
24 Bildregistreringsblanketter (underlag till bilddatabas Pictor) 055-0485 till 055-0849.
25 Bildregistreringsblanketter (underlag till bilddatabas Pictor) 055-0850 till 055-1094.
26 Teckningar och fotografier.
27 Teckningar och fotografier.
28 Teckningar och fotografier. Häri även bildmaterial från Industridagarna 1997 samt bilder till boken "Människan, jobbet och den nya industrin" (F6a).
29 Teckningar.
30 Personbilder (större andel) och bilder som har anknytning till atomenergianläggningar (mindre andel).