Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F34 - Äldre arkivförteckningar och dyl.

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1973-1992 Arkivutredning, Curt Nilsson (1973.1986) / Arkivförteckning Sif (SVT) för TAM-Bergendal (1990-1992)
2 1985-2005 Diverse arkivbildningsplaner och förteckningar
3 1989-1999 Dokumenthanteringsplaner (1989-1999) / Arkivförteckning 1995
4 1973-1993 Registrerings-arkivplaner, cirkuläröversikter, saknummerplaner.