Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F32 - Handlingar rörande a-kassor

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1975-1976 SIFAK: Tryckunderlag för förhandlingsprotokoll m.m.
2 1969-1985 SIFAK: Sveriges Civilingenjörsförbund (CF-STF)
3 1971-1985 SIFAK: Jurist- och samhällsvetareförbundet (JUS 1971-1985) / Sveriges Farmacevtförbund (SFF 1971-1982)
4 1970-1981 SIFAK: Svenska arkitekters riksförbund (SAR 1971-1981) / Sveriges Jägmästares och Forstmästares Riksförbund (SJFR 1970-1978)
5 1969-1982 SIFAK: Agrifack (1971-1982) / Sveriges Veterinärföbund (SVF 1969-1978)
6 1964-1982 SIFAK: Allmänt beträffande SACO-förbund som ej ingår i SIFAK (1964-1982) / Samarbetsavtal, organisationsfrågor allmänt (1969-1982)
7 1969-1982 SIFAK: Organisationsfrågorna på det gemensamma området (1969-1978) / Civilekonomernas riksförbund (CR 1969-1982)
8 1975-1982 SIFAK: Sveriges psykologförbund (SP 1975-1976) / Legitimerade sjukgymnasternas riksförbund (LSR 1976-1982) / Sveriges Naturvetareförbund (SN 1977-1982)
9 1977-1981 SIFAK: Sveriges Socionomers Riksförbund (SSR)
10 1968-1985 SIFAK: DIK-förbundet
11 1943-1980 IEAK (Industritjänstemännens erkända arbestlöshetskassa): Verksamhetsberättelser (tryck och original), protokoll.
12 1981-1984 IEAK (Industritjänstemännens erkända arbetslöshetskassa): 1981 Föreningssammanträde 15 maj (rullband); 1982 Föreningsstämma 11 juni (rullband); 1984 Protokoll från ordinarie föreningsstämma (tryck). Häri även K2, VHS: "Inte bara kontorsslav".
13 1977-1986 IEAK (Cirkulär, stadgar, rapporter)