Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F31 - Organisationskontakter

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1969-1977 Pärm 1 (Sveriges Civilingenjörsförbund CV-STF)
2 1970-1979 Pärm 2 (Sveriges Civilingenjörsförbund CF-STF; JUSEK - förbundet för Jurister, Samhällsvetare och Ekonomer)
3 1970-1981 Pärm 3 ( Sveriges Farmacevtförbund SFF; Arkitektförbundet AF; Sveriges Jägmästares och Forstmästares Riksförbund SJFR)
4 1971-1982 Pärm 4 (Agrifack; Sveriges Veterinärförbund SVF; Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund SIR; Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund LSR; Sveriges Läkarförbund SL; Sveriges Naturvetareförbund SN; Sveriges Psykologförbund SP)
5 1971-1981 Pärm 5 (Sveriges Tandläkareförbund STF; Civilekonomernas Riksförbund CR; Sveriges Socionomers Riksförbund SSR, Lärarnas Riksförbund LR)
6 1972-1980 Pärm 6 & Pärm 7 (Akademikerfrågor allmänt [rekrytering m.m.]; SIFAK; Linjeflygskonflikten)
7 1971-1980 Pärm 8 (Sveriges Akademikers Riksförbund SACO/SR [tom 1976])
8 1976-1982 Pärm 9 (Sveriges Akademikers Riksförbund SACO/SR [from 1977])
9 1958-1980 Pärm 10 (SATCO; DIK-förbundet [akademiker inom dokumentation, information och kultur]; Ingenjörsförbundet TLI; TCO - allmänt)
10 1974-1978 Pärm 11 (Sveriges Arbetsledareförbund SALF [tom 1978])
11 1979-1982 Pärm 12 (Sveriges Arbetsledareförbund SALF [from 1979])
12 1971-1978 Pärm 13 (Handelstjänstemannaförbundet HTF [tom 1978])
13 1974-1982 Pärm 14 (Handelstjänstemannaförbundet HTF [from 1979]; Apoteksteknikerförbundet ATF)
14 1968-1984 Pärm 15 (Svenska Bankmannaförbundet SBmf; Svenska Facklärarförbundet SFL; SVeriges Fartygsbefälsförening SFBF, Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund SHSTF; Svenska Journalistförbundet SJF)
15 1969-1982 Pärm 16 & Pärm 17 (Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet; Sveriges Lärarförbund SL; Svenska Maskinbefälsförbundet SMBF; Statstjänstemannaförbundet ST; Svenska Teaterförbundet TF; TCO-S; TCO-P; TCO-förbund utanför PTK [anmälda till TCO];
16 1964-1981 Pärm 18 & Pärm 19 (Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund SKTF; Ingenjörssamfundet ISF; Metallindustriarbetareförbundet; Tjänstemännens Bildningsverksamhet TBV; Lantbrukarnas Riksförbund LRF; Svensk Pilotförening SPF; Läroverkslärarnas Riksförbund;