Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Serie
Sök

E2a - Medlemsanmälningar

Plats
Anmärkning
Tillstånd erfordras.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1973–1979 Inträdda 1973–79. A–G.
2 1972–1979 Inträdda 1973–79. H–M.
3 1973–1979 Inträdda 1973–79. N–Ö.
4 1973–1980 Inträdda 1973–79. ’C-medlemmar’, A–Ö.
5 1977–1982 Inkodade 1979–82. Prästvigda, A–Ö. Med något registerkort, fört från 1977.
6 1979–1982 Inkodade 1979–82. Diakonissor och församlingsassistenter m. fl., A–Ö.
7 1977–2005 Inkodade 1983–84. Prästvigda, A–Ö. Även utträden. Med e-postskrivelse 2005 (under F).
8 1982–1985 Inkodade 1982–1985. Kyrkokommunala, A–Ö. Huvudsakligen 1983 och 1984.
9 1979–1987 Inkodade 1984–87. Präster eller präststuderande, A–Ö. Med registerkort, fört redan 1979.
10 1984–1987 Inkodade 1984–87. Diakonissor och församlingsassistenter m. fl., A–Ö.
11 1987–1989 Inkodade 1987–89. Präster och präststuderande men äv. andra kategorier, A–M. Häri förteckning över finskspråkiga tjänste- och befattningshavare och upprop ang. dessas organisering inom SKPF som en särskild krets (»16:e»).
12 1987–1989 Inkodade 1987–89. Präster eller präststuderande, men också andra kategorier, N–Ö.
13 1987–1991 Inkodade 1987–91. Diakonissor, församlingsassistenter m. m., A–K.
14 1988–1990 Inkodade 1990. Diakonissor, församlingsassistenter m. m., L–Ö.
15 1986–1991 Inkodade 1989–91. Präster eller präststuderande, A–Ö.
16 1990–1991 Inkodade 1991. Präster eller präststuderande, A–Ö.
17 1990–1992 Inkodade 1990–1991, någon, 1992, under K). Diakonissor, församlingsassistenter m. m., A–K.
18 1990–1992 Inkodade 1990–1991, någon 1992. Diakonissor, församlingsassistenter m. m., L–Ö.
19 1991–1993 Inkodade 1992, några 1991. Präster eller präststuderande, A–J.
20 1991–1993 Inkodade 1992, några 1991. Präster eller präststuderande, K–Ö.
21 1991–1992 Inkodade 1992. Diakonissor, församlingsassistenter m. m., A–Ö.
22 1992–1993 Inkodade 1993. A–K.
23 1992–1993 Inkodade 1993. L–Ö.
24 1993–1994 Inkodade 1994, någon 1993. A–G.
25 1993–1995 Inkodade 1994, några 1993 eller 1995. H–N.
26 1993–1995 Inkodade 1994, några 1995. O–Ö.
27 1994–1996 Inkodade 1995, några 1994 eller 1996. A–H.
28 1994–1996 Inkodade 1995, några 1994 eller 1996. I–N.
29 1994–1995 Inkodade 1995, några 1994. O–Ö.
30 1995–1996 Inkodade 1996, några 1995. A–H.
31 [SAKNAS?] 1995–1996 Inkodade 1996. I–N.
32 1995–1996 Inkodade 1996, några 1995. O–Ö.
33 1996–1997 Inkodade 1997. A–H.
34 1996–1997 Inkodade 1997, någon 1996. I–Ö.
35 1997–1998 Inkodade 1998, någon 1997. A–K.
36 1997–1998 Inkodade 1998, några 1997. L–Ö.
37 1998–1999 Inträdande i arbetslöshetskassan 1998–99, A–Ö; nästan uteslutande övergångsbevis från olika förbund.
38 1998–1999 Inkodade 1999, någon 1998. A–L.
39 1998–1999 Inkodade 1999, någon 1998. M–Ö.
40 1999–2000 Mest 2000. A–I.
41 1999–2000 Mest 2000. K–Ö.
42 2001 2001. A–E.
43 2000–2003 Mest 2001; något 2000 och 2002. F–L.
44 2000–2001 Mest 2001. M–Ö.
45 2002–2003 Mest 2002. A–H.
46 2002–2003 Mest 2002. I–N.
47 2002–2003 Mest 2002. O–Ö.
48 2003–2004 Mest 2003. A–E.
49 2003–2004 Mest 2003. F–J.
50 2003–2004 Mest 2003. K–M.
51 2003–2004 Mest 2003. N–Ö.
52 2003–2005 Mest 2004. F–L.
53 2004–2005 Mest 2004. M–Ö.
54 2006 A–G.
55 2006 H–M.
56 2006 N–Ö.
57 2006–2007 A–G, 2007. Med kopior av handlingar från 2006.
58 2007 H–O.
59 2007 P–Ö.
60 2008–2009 Mest 2008. A–B.
61 2008–2009 Mest 2008. C–H.
62 2008 I–L.
63 2008 M–R.
64 2008–2009 Mest 2008. S–Ö.