Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Serie
Sök

Ö1 - Diverse historiker

Plats
Anmärkning
Tillstånd erfordras.
"Svenska kyrkans personalförbund" (historik av Lennart Hauschildt 1979-02-28), lista "Styrelseledamöter i SKPF (SPF) / – – – / Ordföranden i SKPF (SPF) (odat., men tillkommen tidigast 1983), odaterad sammanställning av uppgifter om befattningshavare, formalia, arkivmaterial m. m. (57 sidor, odat. men tillkommen tidigast 1983), 'Fackförening i samhälle och kyrka – ur SKPF:s historia' B-uppsats vid teologiska inst. i Lund ht-87 av Lilian Bolin, ’Pensionskassan Svenska prästerskapets understödsförening 25 år 1911–1936’ (1936), se L1:1.