Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Serie
Sök

F1 - Handlingar rörande förbundets bildande och organisation

Plats
Anmärkning
Tillstånd erfordras.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1967–1994 Handlingar rörande förbundets ekonomiska relation till SACO (garantiförbindelsen 1967–73, SACO-avgiften 1989–96). Organisationsutredningar (1985–94).