Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F30 - Handlingar rörande referensgrupper

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1986-1994 Skogsindustrins referensgrupp (1986-1991) / PLOGEN-gruppen (1992-1994)
2 1990-1992 Byggentreprenörerna: in- och utträden
3 1991-1992 Byggentreprenörerna: in- och utträden
4 1967-1982 Träindustriförbundets samarbetskommitté (1967-1976) / Träindustrins referensgrupp (1980-1982)