Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Serie
Sök

F3a - Handlingar rörande MBL-förhandlingar

Plats
Anmärkning
Tillstånd erfordras.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
2003–2009 För förhandlingsprotokoll från kretsarna, se även E3. För ärenden ang. brott mot MBL, se även F4d:22–26. För avtal om medbestämmande vid beredningen av ärenden hos svenska kyrkans centralstyrelse (1992-07-07), se F4b:2.
1 1992–2004 Härnösands stift 1993–2000, div. ärenden. Orig.-prot. 1992–96. Rörande affären m. de av stiftskansliet (1995) rekvirerade listorna över tjänstetelefonsamtal, se äv. F1:22. Kyrkokansliet 2003–04. Förhandlingsunderlag m. m. beträffande ny organisation.