Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Serie
Sök

F2b - Handlingar rörande förbundets fastighet, försäkringar, värdepapper, arkivhantering och utgivarskapet för ’Kyrkfack’.

Plats
Anmärkning
Tillstånd erfordras.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1967–2005 Handlingar rörande lagfart och återbetalning av stämpelskatt för fastigheten Formen 3 (1973–78), försäkringsbrev på gruppförsäkringar (1974–79), utgivarskapet för »Kyrkfack» (1972–2001), se G3:1.
- 1996–2005 För handlingar rörande förbundets arkiv – depositionsavtal, reversal och korrespondens, se D1:1.
- 1904–2003 För förteckningar över aktieinnehav 1965–1971, reverser 1977 och 1984 samt gravationsbevis rörande fastigheten Formen 3 (upprättat 1904, sista stämpel 1946), se A4:1.
Ang. aktieinnehav 1987–2001 och 2003, se G4.