Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F29 - Handlingar rörande samarbeten

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1982-1984 LO-TCO biståndsnämnden
2 1984-1985 LO-TCO biståndsnämnden
3 1984-1985 LO-TCO biståndsnämnden
4 1986 LO-TCO biståndsnämnden
5 1987 LO-TCO biståndsnämnden
6 1987 LO-TCO biståndsnämnden
7 1988 LO-TCO biståndsnämnden
8 1988 LO-TCO biståndsnämnden
9 1989 LO-TCO biståndsnämnden
10 1990 LO-TCO biståndsnämnden
11 1989-1991 LO-TCO biståndsnämnden
12 1990-1991 LO-TCO biståndsnämnden
13 1981-1987 Internationella nämnder och kommittéer: TCO
14 1984-1993 Internationella nämnder och kommittéer: TCO:s nämnd för internationella frågor (1984-1993) / Sif:s internationella kommitté (1986-1988).
15 1988-1990 Internationella nämnder och kommittéer: TCO:s nämnd för internationella frågor (1988) / Sif:s internationella kommitté (1990).
16 1983-1985 Pensionsfrågor, AP-fonderna
17 1983-1988 Pensionsfrågor, AP-fonderna
18 1984-1985 Pensionsfrågor, AP-fonderna
19 1986 Pensionsfrågor, AP-fonderna
20 1987 Pensionsfrågor, AP-fonderna
21 1988 Pensionsfrågor, AP-fonderna
22 1988-1989 Svenska Sparkbanksföreningen
23 1989 Svenska Sparkbanksföreningen
24 1989 Svenska Sparkbanksföreningen
25 1990-1991 Svenska Sparkbanksföreningen
26 1979-1982 Folksam
27 1983-1985 Folksam
28 1986 Folksam
29 1986-1987 Folksam
30 1987-1988 Folksam
31 1989 Folksam
32 1983-1992 Trygg-Hansa (1988-1992) / Allemanssparandet (1983-1985) / Folksam (1987-1989) / Skandia (1988-1989) / TCO (1988).
33 1981-1982 TCO, PTK
34 1981-1983 TCO, PTK
35 1981-1984 TCO, PTK
36 1982-1985 TCO, PTK
37 1984-1990 TCO, PTK
38 1984-1990 TCO, PTK
39 1985-1989 TCO, PTK
40 1976-1980 Organisations- och gränsdragningsfrågor
41 1980-1985 Organisations- och gränsdragningsfrågor
42 1985-1986 Organisations- och gränsdragningsfrågor
43 1985-1992 Organisations- och gränsdragningsfrågor
44 1986-1993 Organisations- och gränsdragningsfrågor
45 1979-1986 NFS (Nordens fackliga samorganisation)
46 1984-1986 NFS (Nordens fackliga samorganisation)
47 1985 NFS (Nordens fackliga samorganisation)
48 1985-1988 NFS (Nordens fackliga samorganisation)
49 1986-1987 NFS (Nordens fackliga samorganisation)
50 1986-1987 NFS (Nordens fackliga samorganisation)
51 1987-1988 NFS (Nordens fackliga samorganisation)
52 1988-1992 NFS (Nordens fackliga samorganisation)
53 1990 NFS (Nordens fackliga samorganisation)
54 1985-1988 TBV (Tjänstemännens bildningsverksamhet)
55 1983-1985 TAM-Arkiv
56 1984-1986 TAM-Arkiv
57 1986-1988 TAM-Arkiv
58 1987-1988 TAM-Arkiv
59 1979-1986 Europeiskt och internationellt samarbete
60 1980-1989 Europeiskt och internationellt samarbete
61 1981-1990 Europeiskt och internationellt samarbete
62 1985-1988 Europeiskt och internationellt samarbete
63 1983-1990 Europeiskt och internationellt samarbete
64 1990-1991 Europeiskt och internationellt samarbete
65 1990-1991 Europeiskt och internationellt samarbete
66 1990-1991 Europeiskt och internationellt samarbete
67 1991 Europeiskt och internationellt samarbete
68 1991 Europeiskt och internationellt samarbete
69 1981-1989 Branschfrågor
70 1982-1986 Branschfrågor
71 1969-1978 Samarbetsavtal: SALF, CF, JUS, SFF, Arkitektförbundet,
SJFR, Agrifack, SVF, ISAM, CR
72 1980-1993 Diverse samarbeten (1980-1985) / ST-Sif (1992-1993)