Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F28 - Handlingar rörande sammanslagningen HTF-Sif

Plats
Anmärkning
GFS = Gemensam förbundsstyrelse
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 2005, u.a. Kassettband. Intervjuer (djupintervjuer samt fokusgrupper) med förtroendevalda (HTF?).
2 2006 Rapporter: HTF-Sif-processen
3 2006-2007 Projektledningsgrupp: PM med underlag / Samrådsgrupp HTF-Sif: PM med underlag / Styrgrupp: PM / Referensgrupp: PM
4 2006-2007 Rapporter: HTF-Sif-processen
5 2006-2007 GFS: PM med underlag
6 2006-2007 GFS: PM med underlag
7 2007 GFS: Remisser & processplaner
8 2006-2007 GFS-handlingar. Delvis med protokoll.
9 2007 GFS-handlingar. Delvis med protokoll.
10 2007 GFS-handlingar. Delvis med protokoll.
11 2006 Medlemsundersökning HTF-Sif, hösten 2006
12 2006-2007 Diverse underlag. Häri även DVD-inspelning från Kongressen Sif-HTF 2007, Västerås.