Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Serie
Sök

F3d - Handlingar rörande arbetstvister

Plats
Anmärkning
Tillstånd erfordras.
Akterna i volymerna F3d:1–F3d:20 är alfabetiskt ordnade efter de klagandes namn. För ärenden där stiftskretsen stått som klagande (vanligen har det då rört sig om brott mot MBL), se F3d:24–F3d:27. För JÄMO-ärenden, se volym F3d:28. Förteckning över ärendena……
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1998–2006 A–B. Häri även uppsats av Henrik Sahlin, ’Var går gränsen? Om prästs övergivande av läran’ (ht-98, teol. inst., Uppsala univ.).
2 1998–2000 C.
3 2002–2005 D–E.
4 1992–1995 G.
5 1995–2006 H.
6 2003–2005 J.
7 1994–2006 Ka.
8 1997–1999 Ko.
9 1999–2004 Ko., andra volymen.
10 1996–1997 Le.
11 1991–1996 Li.
12 1996–1998 Li., andra volymen.
13 1998–1999 Li., tredje volymen.
14 2004–2005 Lu–Mo.
15 1995–2002 Må.
16 1999–2004 Må., andra volymen.
17 1996–2005 N–O.
18 1993–2005 P–Se.
19 1991–1994 Sj.
20 1986–2005 Str–T.
21 1990–2002 Wal.
22 1974–1980 Wan.
23 1993–2004 We–Ö.
24 1996–2005 Förbundet (mot Stugun och Borgvattnets pastorat; brott mot MBL vid försäljning av prästgård) och Växjö och Lunds stiftskretsar (mot stiften; organisationsförändring resp. brott mot MBL).
25 1992–1997 Härnösands stiftskr. Mot stiftsstyr. 1995–96 (telefonaffären – se härom äv. F4a:1 & F7c:1 – och andra MBL-ärenden). Häri äv. remisser ang. entledig. av präst i vissa fall (1994) & SOU 1992:9. Mot Rödöns pastorat 1996–97 (MBL & Studieledighetslagen).
26 1999–2001 Härnösands stiftskrets mot Rödöns, Näskotts, Aspås och Ås församlingars ksfh 1999–2001 (Brott mot MBL m. m.).
27 1989–1994 Härnösands stiftskrets mot domkapitlet 1991–94 (Brott mot MBL vid förordnande av EFS-präster). Häri protokoll (kopior) från MBL-förhandlingar 1989-08-16. Ang. tjg i Svenska kyrkan för dem som prästvigts för EFS, se även F13:11efs.
28 1993–1997 Luleå och Stockholms stift samt JÄMO-ärenden.