Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

K2 - VHS & DVD & Ljudband & Filmer

Plats
Anmärkning
Även andra (äldre) format förekommer.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1996, u.å. VHS: Fagra löften (MBL i praktiken?) (u.å.) / VHS: SIF ingenjör (u.å.) / Kassettband: Intervju med tidigare förbundsdidrektör Arne H. Nilstein (1996) / Kassettband: Intervju med tidigare förhandlingschef Stig Ahlin (1996).
2 u.å. VHS: 50-årsjubileum Sif / VHS: Jag vill ha platsen och 20.000:- i skadestånd 2(2) / DVD: En liten film om stora frågor (film med Henrik Schyffert och Erik Haag i huvudrollerna)
3 1988-1992 VHS: Att vara eller inte vara... (1988) / VHS: Resan till SIF (1989) / VHS: Lysande utsikter (1991) / VHS: Vindskydd (1992)
4 1993-2004 VHS: Det här är SIF! (1993) / VHS: Jobbkoll (2004) / VHS: Vi som inte valde SIF (1996)
5 1989-2004 VHS: "Läget är långt ifrån lugnt...", från SIF:s Kvinnofestival 1989 / VHS: Lön 2000 (1998) / VHS: SIF "inkomstförsäkring" (2001) / VHS, DVD: Att vara arbetsplatsombud (2004)
6 1960-talet? Rullband: "Historiska bandinspelningar".
7 1960-talet? Rullband: "Historiska bandinspelningar".
8 Rullband: Omspelade "Historiska band". Kopierat 81-03-07.
9 Rullband: Omspelade "Historiska band". Kopierat 81-03-07.
10 2005 DVD: "Karriär", programserie av UR som handlar om ungdomar och arbetsliv. Programledare: David Batra. Samarbete med NUTEK, Finansförbundet, HTF, SIF, SKTF och ST från 2005. 8 delar [del 7 saknas].
11 1995-1998, u.å. DVD, VHS: "Se om ditt hus", (1995-1998, u.å.).
12 1997-1998 VHS: Handlingskraft! (1997) / VHS: Framtidens arbetsplats (1998).
13 1998, u.å. VHS: Framtidens fackliga yrkesroll (1998) / VHS: Tillsammans är vi SIF (u.å.) / VHS: SIF- Kurs i webbkommunikation (u.å.), del 1 och 2.
14 1999-2004, u.å. Diverse CD-rom med utbildningar och presentationer. [SIF-ingenjör 1.0, Utveckla ditt företag (SIF-eget), För din talan, Allt har sin tid..., KarriärCoachen, Facklig grundkurs för arbetsplatsombud, MBL i praktiken, CD jouren (förtroendevalda).]
15 2001 VHS, 3 st.: Sif "M" 2001
16 u.å. Oidentifierat VHS-material.