Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Serie
Sök

F4b - Handlingar rörande stiftelser och samarbetsorgan

Plats
Anmärkning
Tillstånd erfordras.
Protokoll (endast kopior) och möteshandlingar; bland möteshandlingarna (nedan MH) stundom årsberättelser) för:
Trygghetsfonden för församlingar och kyrkliga samfälligheter (nedan TF),
Trygghetsfonden för förutvarande anställda vid Stockholms församlingsdelegerades kansli (nedan TA),
Personalpolitiska rådet inom Svenska kyrkan (PRK),
Svenska kyrkans försäkringsförening (nedan FF),
SACO:s fackliga stipendiefond (nedan FS),
SACO:s och SKPF:s fond för humanitära och kyrkliga ändamål (nedan HK),
Svenska prästförbundets kreditkassa (KK).
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- För TF 1990–93 m. verksamhetsberättelse för 1989, för TA 1991–92, och, beträffande den sistnämnda fonden, även handlingar kring dess tillkomst (förhandlingsprotokoll m. m.) och årsredogörelse för 1993, se F7c:1.
1 1990–1995 TF (prot. & arb-mtrl (ansökn. m.m.) 1990–93 m. verksamh.-ber. & bokslut avs. -89), TA (handl. kring tillkomst 1991–92, prot. -92, bokslut avs. -91, årsred. avs. -93), PM om Vindelns p:t & Linköpings ksfh (1990). Tjg.-betyg f. SKPF:s personal 1994–95.
2 1992–2005 TA 1992–95, 1998, 2001 & 2002-02-20 (m. årsred. för 1992–94 & 2001).
FF 2001-09-13.
PRK 2001-12-19.
TF 2002 (12/3, end. MH 31/5) & 2005 (m. årsred. för 2001 & 2004).
FS 2002 (end. MH; ek.redov. för 2000).
HK (end. årsred., för 2001, stadgar av 1972).
3 2000--2005 TF (protokoll med MH 2000–05, däribland årsberättelser för 2000–2004) och TA (endast kallelse och MH till möte 2002-06-05) samt PRK (2001-10-04).
4 1976--2005 PRK (prot. & MH m. anteckn. 2002–05, förhandl.-prot. & kollektivavtal rörande rådet 1991 (kopior)), TF (prot. 2003, end. MH 2001, årsredov. f. 2002) och KK (end. brev & kop. av anmälan t. länst. om likvidationen, 1976). Broschyr om TF u. å. (1986?).