Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Serie
Sök

E3 - Protokoll från kretsarna

Plats
Anmärkning
Tillstånd erfordras.
Kopior av styrelsemötes-, årsmötes- (ÅM) och förhandlingsprotokoll jämte verksamhetsberättelser (VB) m.fl. möteshandlingar.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1978–2007 2003–07. Med VB avs. Västerås' & Sthlms kretsar 1987 & Skaras 1989, jämte ek. översikt och andra möteshandl. t. Skarakretsens ÅM 1989.
ÅM-prot. f. Krets 14 1978 jämte P. O. Nissers då hållna anförande ’Fortbildning och specialtjänst’ & VB f. 1977.
2 2008–2009