Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Serie
Sök

F5 - Handlingar rörande regional skyddsombudsverksamhet

Plats
Anmärkning
Tillstånd erfordras.
Verksamhetsberättelser och listor över ombud och arbetsplatser.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1979 För protokoll (1979) för Arbetsgruppen för den regionala skyddsombudsverksamheten, se A4:1.
1 1986–1994 Verksamhetsberättelser och listor öv. ombud och arbetsplatser, ej anm. av specif. arb.-miljöproblem. Ngn korr. Statliga PM & publikationer samt utb.-mtrl och ’Visby församling: Psykosocial arbetsmiljöstudie’ (Gallstad–Blomberg, PA Consulting 1988).
2 1986–2009 PM ang. förbundets regionala skyddsverksamhet 1990 & 1992–96. Bidragsansökningar t. Arbetslivsfonden, enskilda ombuds årsredovisningar t. SKPF 1986–96. För 2009 endast tidsrapporter på blankett.