Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Serie
Sök

F4a - Handlingar rörande Statens personalbostadsdelegation och Statens tjänstebostadsnämnd jämte tjänstebostadsfrågor i övrigt.

Plats
Anmärkning
Tillstånd erfordras.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1979–1991 Ang. biskoparnas tjänstebostäder 1979–81 och 1991, se F8:4.
1 1983–1998 Mest 1985–88. Hyressättning, beskattning m. m. Myndighetsyttranden, författningar, beslut.
2 1985--1999 Yttranden, PM, riksdagstryck, RSV:s rekommendationer, MBL-protokoll och protokoll från tjänstebostadsnämnden (endast. kopior) m. m. Influtna svar på enkät, 1993. Uppsats vt-89 av K. Sundén »Tvånget att bo i tjänstebostad», jämte handskrivet referat.