Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Serie
Sök

F7 - Handlingar rörande allmänna fackliga spörsmål

Plats
Anmärkning
Tillstånd erfordras.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1958–1987 Ang. kvinnlig prästdräkt 1975–87. Med SIFO-redovisn., ’Sveriges prästerskap om kvinnors rätt till prästtjänst. En omröstning sommaren 1958 föranstaltad av Svenska Prästförbundet’. För protokoll 1975–77 för Kommittén för kvinnlig prästdräkt, se A4:6.
2 1976–1996 Ang. prästers arbetstider och arbetstidsreglering (1976–96), prästantagning och prästtillsättning i ansl. till skriften ’Präst i Svenska kyrkan’ (1976–82) och pressmeddelanden ang. kyrka-stat och buggning (1996–98).
3 1981–1994 Ang. EFS-prästs tjg (1989–92 m. kop. av ä. handl., som skriv. okt. 1981 av Gunnemo/Sandin om ’samarbetspastorer’ & SKPF). Med prot. AD 1994-12-14 (A141/93 ang. MBL-brott då Härnösands domkap. förordnat EFS-präster) & brev t. PO om Kyrkans tidn. 1994.
4 1975–1993 Ang. facklig förtroendemannatid m. m. (1975–1993), branschprogram för det kyrkliga området och Arbetslivsfonden (1990–91) samt biskoparnas tjänstebostäder (1979–81 och 1991). För tjänstebostadsfrågan därutöver, se F5a.
5 1985–2000 Ang. tjänstestruktur, särskilt kyrkoherdens ställning, ledningsansvar och arbetstid (1993–2000) och vissa andra tjänster såsom klockare och kanslichef/kyrkonotarie (1985).