Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Serie
Sök

G3 - Inventariebok

Plats
Anmärkning
Tillstånd erfordras.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1904–1984 För förteckningar över aktieinnehav 1965–1971, reverser 1977 och 1984 samt gravationsbevis rörande fastigheten Formen 3 (upprättat 1904, sista stämpel 1946), se A4:1.
1 1968–2001 Inventariebok avs. 1967–83, handlingar rörande lagfart och återbetalning av stämpelskatt för fastigheten Formen 3 (1973–78), försäkringsbrev m. m. (1974–79) och utgivarskapet för medlemstidningen (1972–2001).