Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Serie
Sök

F3b - Handlingar rörande centrala avtalsförhandlingar

Plats
Anmärkning
Tillstånd erfordras.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
Beträffande den centrala förhandlingsverksamheten 1986–2001, se även B3b.
1 1998–1999 Utlandsverksamheten.
2 1988–2001 1988–89 (bl. a. m. anl. av omorg. av stiften), 1999–2000 och 2001. Med avtal om medbestämmande vid beredningen av ärenden hos Svenska kyrkans centralstyrelse (1992-07-07) och lok. kollektivavtal om lön och allm. anst.-villkor (LOK 95; juli 1996).