Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Serie
Sök

B2 - Verksamhetsberättelser

Plats
Anmärkning
Tillstånd erfordras.
Lucka avseende 1979, 1996-1998.
I de flesta volymer finns även bokslut, huvudbok, revisionsberättelser, dagbok/grundbok (datalistor). I vissa av de tidiga volymerna finns också verksamhetsberättelser från olika utskott, som emeritius-, sjukhuskyrkans-, studerande-, fortbildnings-, arbetsmiljö-, församlngssekreterare/assistents-, diakonitjänstemän och förskollärares-, finska frågor- och utlandsutskotten.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1975–1979 Avseende 1974 och 1976–78.
2 1981 Avseende 1980.
3 1982 Avseende 1981.
4 1983 Avseende 1982.
5 1984 Avseende 1983.
6 1985 Avseende 1984.
7 1986 Avseende 1985. Revisionsberättelse saknas.
8 1987 Avseende 1986. Verksamhetsberättelse saknas.
9 1988–1989 Avseende 1987 och 1988.
10 1990–1996 Avseende 1989–95. Huvudbok endast för 1995.
11 2000–2002 Avseende 1999–2001. Huvudbok saknas.
12 2003–2006 Avseende 2002–2005. Huvudbok jämte verifikationslista endast för 2005.