Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Serie
Sök

A4 - Övriga protokoll

Plats
Anmärkning
Tillstånd erfordras.
Med kallelser, rundskrivelser och promemorior samt viss korrespondens. Protokollen för Sjukhusprästutskottet 1976–77 och för Utskottet för församlingssekreterare och församlingsassistenter efter 1981 är endast kopior.
Den allt dominerande delen av materialet avser Utskottet för församlingssekreterare och församlingsassistenter och IFFA.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1904–1984 Sjukhusprästutskottet 1954. Häri även förteckningar över aktieinnehav 1965–1971, reverser 1977 och 1984 samt gravationsbevis rörande fastigheten Formen 3 (upprättat 1904, sista stämpel 1946).
2 1978–1986 Utskottet för församlingssekreterare och församlingsassistenter (m. verks.-berätt. & kassarapporter; avser även IFFA; för 1966–77, se serie F5.
3 1974–1983 Utskott: Emeriti- (1974–81), Yngre- (1974–77), Fortbildnings- (1976–77), Sjukhuspräst (1977–78 – endast kopior), Arbetsmiljöutskottet (1982–83 – end. skrivelser till ledamöterna, inga prot.). Stiftskretsordförandemöten 1974 & 1976.
4 1975–2005 Normkommitté (1976–77), Kommitté f. kvinnlig prästdräkt (1975–77), dito ang. dispensprästernas befordringsförh. (-75). Arb.-gr. f. regional skyddomb.-verksamh. (-79), f. förslag t. lönepolicy inf. RALS (-94) & Kyrkoledarsekt:s projektgrupp (2003–05).