Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Serie
Sök

A2 - Förbundsstyrelseprotokoll

Plats
Anmärkning
Tillstånd erfordras.
Lucka 1983–84. Med, A3, protokoll för arbetsutskottet.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1982–1985 1982 (11/1–13/5) och 1985 (§§ 1–100, en onumrerad § och därefter §§ 124–226; även protokoll 10/7 från förhandling mellan av förbundsstyrelsen befullmäktigade och en tjänsteman, ang. avslutande av dennes anställning).
2 1986
3 1987
4 1988
5 1989
6 1990
7 1991
8 1992
9 1993
10 1994
11 1995
12 1996
13 1997
14 1998–1999
15 2000–2001
16 2002
17 2003–2004
18 2005
19 2006
20 2007 2007-01-29–2007-05-28, §§ 1–122.
21 2007 2007-08-27–2007-12-10, §§ 123–237.
22 2008 2008-01-28–2008-05-05, §§ 1–118.
23 2008 2008-06-01–2008-12-08, §§ 119–273.
24 2009
25 2010 2010-02-01–2010-05-30, §§ 1–131.
26 2010 2010-08-30–2010-12-14, §§ 132–270.
27 2011
28 2012
29 2013