Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Serie
Sök

A1a - Förbundsfullmäktigeprotokoll

Plats
Anmärkning
Tillstånd erfordras.
Fram till 1998 hölls ordinarie förbundsfullmäktige varje år, från 1998 vart annat. I anslutning till fullmäktigeprotokollet protokoll för fullmäktiges utskott, verksamma endast under fullmäktige. Verksamhetsberättelser bilagda protokollen 1979–81 och från och med 1988.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1979–1984 Med protokoll för extra fullmäktige, juni 1980. Bland bilagorna saknas verksamhetsberättelse för 1982–84 (avseende 1981–83), och bilagor över huvud taget för 1983 (avseende 1982).
2 1985–1988
3 1990–1994 Med enskild verksamhetsberättelse av vice förbundsordf. Jan-Olof Järvung avseende 1991, vilken möjligen framlagts inför fullmäktige 1992.
4 1995–2012 Med protokoll för extra fullmäktige 1995.