Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

A10 - Sektionschefskonferenser - Protokoll med bilagor och handlingar

Plats
Anmärkning
Till största del bara kopior, få signerade originalprotokoll. H = Förhandlingsavdelningen; P = Juridiska avdelningen [eller avtal?]; U = Utredningsavdelningen; O = Organisationsavdelningen
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- Protokoll från USCK, se A9:2 - A9:4 och F14bi:158 - F14bi:160.
1 1983 HSCK jan - sept
2 1983-1985 HSCK 1983: okt - dec (enbart utsända handlingar); 1984: lucka; 1985: jan - okt
3 1988-1989 HSCK dec 1988 - dec 1989
4 1989 HSCK 89.01 - 89.04
5 1989 HSCK 89.05 - 89.08
6 1989 HSCK 89.09 - 89.10
7 1989 HSCK 89.11 - 89.12
8 1989 HSCK 89.13 - 89.14
9 1989 HSCK 89.15 - 89.18
10 1989 HSCK 89.19 - 89.23
11 1989 HSCK 89.24 - 89.28
12 1989 HSCK 89.29 - 89.32
13 1990 HSCK jan - okt
14 1990 HSCK 90.01 - 90.03
15 1990 HSCK 90.04 - 90.08
16 1990 HSCK 90.09
17 1990 HSCK 90.10 - 90.14
18 1990 HSCK 90.15 - 90.18
19 1990 HSCK 90.19 - 90.23
20 1990 HSCK 90.19 - 90.23 [delvis annorlunda bilagor än i vol. 19]
21 1990 HSCK 90.24 - 90.30
22 1990 HSCK 90.24 - 90.30 [delvis annorlunda bilagor än i vol. 21]
23 1991 HSCK 91.01 - 91.09
24 1991 HSCK 91.10 - 91.15
25 1991 HSCK 91.16 - 91.20
26 1991 HSCK 91.21 - 91.26
27 1992 HSCK
28 1993 HSCK
29 1994 HSCK
30 1994 HSCK
31 1995 HSCK
32 1995 HSCK
33 1995 HSCK
34 1995 HSCK
35 1995 HSCK
36 1996 HSCK
37 1996 HSCK
38 1996 HSCK
39 1996 HSCK
40 1997 HSCK
41 1997-1998 HSCK, till feb. 98
42 1997 HSCK, beslutsunderlag 1997
43 1990-1992 PSCK
44 1993 PSCK 93.01 - 93.19
45 1993 PSCK 93.20 - 93.22
46 1990-1996 OSCK: 90.01 - 90.10 och 91.01 - 91.08 samt 96.01 - 96.06 & 96.12