Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

K2b - Ämnesordnade fotografier

Plats
Anmärkning
Ämnesordnade fotografier från förbundstidningen.
Volym 1- 12 innehåller bilder på myndigheter/organisationer,
volym 13- innehåller genrebilder sorterade i någorlunda bokstavsordning A-Ö. Bilder från kongresser och konferenser ingår här.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1972-2001 Myndigheter A:
AMI (Arbetsmarknadsinstitutet)
AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen)
ASS (Arbetarskyddsstyrelsen)
Arbetsdomstolen
Arbetsgivarverket
ST-ATF
2 1972-2001 Myndigheter B-D:
Bakteriologiska laboratorier
ST-SBL
ST-SCB
Biblioteket, Kungliga
Bilregistret
Boverket
Börsen
Chalmers Tekniska högskola
ST-Civilförsvarsstyrelsen
ST-DAFA
ST-Departement
3 1972-2003 Myndigheter D-G:
Domstolsverket
ST-Domstolar
Domänverket
Fiskeristyrelsen
Försäkringskassan
SGU Geologiska undersökning, Statens
Garnisonen
4 1972-2003 Myndigheter H-L:
ST-Handikappinstitutet
Historiska museet, Statens
Integrationsverket
ST-Invandrarverket
Jordbruksverket
Konsumentverket
Kriminalvårdsstyrelsen
ST-Vård
ST-Kronofodemyndigheterna
ST-Lantbruk
5 1970-1998 Myndigheter L:
ST-Lantmäteriet
Lantmäteriverket
Livsmedelsverket
ST-Livsmedelsverket
Luftfartsverket
ST-Luftfart
6 1977-2002 Myndigheter L-M:
Länsbostadsnämnderna
Länsstyrelsen
ST-Länsstyrelse
Museer
ST-Museer
7 1970-1991 Myndigheter N-P:
Naturvårdsverket
Nutek
Patentverket
ST-Post
ST-Postverket
Postverket
8 1970-2003 Myndigheter P-S:
Postgirot
Postverket
ST-Post
Provningsanstalten
Regeringen
Riksbanken
Riksantikvarieämbetet
Riksdagen
Riksförsäkringsverket
Riksrevisionen
Riksskatteverket
Rättspsyk
SIDA
SIPU
SIS - Statens institutionesstyrelse
9 1972-2003 Myndigheter S:
SJ
Sjöfartsverket
Skatteverket
Skeppsprovningsanstalten
Skogsvårdsstyrelsen
Skolöverstyrelsen
SMHI
10 1972-2002 Myndigheter S-T:
Socialstyrelsen
SPV Statskontoret
Statistiska Centralbyrån
Statshälsan
Strålskyddsinstitutet
SBL Studiestödsnämnden
SVAR Svensk Arkivinformation
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
TAM-Arkiv
Telia
ST-Televerket
11 1973-1994 Myndigheter T-V:
ST-Televerket
Tingsrätter
Trafikssäkerhetsverket
Universitet och högskolor
Utlänningsnämnden
UD
Vattenafall
12 1973-1990-tal Myndigheter V-Ö:
Statens veterinärmedicinska anstalt
Vägverket
Yrkesinspektionen
Åklagarväsendet
ÖCB
13 1970-tal-1990-tal Genre A-B:
Arbete
Arbetsmiljö
Barn - Ungdomar
Belysning
Bergendahl
14 1980-2002 Genre B-D:
Bovar
Byggnader
Demonstrationer
15 1980-tal-1990-tal Genre D-E:
Djur (hästar, grisar, fåglar, kor, hundar, däggdjur, katt, kräftor)
Drömmar (illustrationer)
El - Elöverkänslighet
Energiskog
Ergonomi
EU
16 1984--2003 Genre F:
Fackliga huset
Flyktingar
Folkbokföring
Friskvård
Fritid
17 1976-2001 Genre F-I:
Fabrik
Försvar
Glesbygd
Handikapp
Hot - våld
HTF
Humor
Husgeråd
Hälsa
Högtider
Interiörer (bibliotek, vallokal, maskinrum, hotell, väntrum, förråd, "dåliga lokaler", festvåningar, rosenbad, inredningsdetaljer, arkiv, verkstäder, korridorer
18 1970-tal-2003 Genre J- K:
Jämställdhet (Bl.a. Kvinnor kan mässa 1988 + 1996, Kvinnodagen 8 mars 1995)
Kartritare
Kroppsspråk
Polisväsendet
Polisarbete
Kampanjer
19 1970-1998 Genre K:
Klockor
Kläder
Kommuner
Kommunikationer (ST-Järnväg, cykling, massmedia, sjöfart, bilar)
Kontor
20 1968-2003 Genre K:
Kongresser ST
21 1991-2003 Genre K:
Kongresser ST
Kongresser TCO
Kongresser övriga
22 1964-2003 Genre K:
TBV årsstämma
Konferenser TCO
Konferenser TCO-S
Konferenser ST
23 1972-1998 Genre K:
Konferenser ST
24 1972-1996 ST-AB distrikt
ST-avdelningars möten
25 1970-2001 STs förbundsstämma/avtalsråd
26 1971-2003 Genre K:
Konferenser övriga
Kroppsdelar
Kultur (teater, boktips, dans, konst, böcker
27 1980-tal-1990-tal Genre K-M:
Kultur forts. (musik, film, skulpturer)
Lag och avtal
Lek och spel / leksaker
Livsmedel
Massmedia
Matsalsmiljöer
28 1980-tal-2000-tal Genre M:
Media
Medicin
Mentorskap
Miljöbilder (stad/tätort, utomhusmiljö, trädkramare)
Mobbning, utfrysning mm
Människor (folkmassor, gemenskap)
29 1980-tal-1990-tal Genre M-R:
Människor (grupper, män, kvinnor, äldre människor)
Natur (bl.a. vinter, skog, hav, strand, jordklotet, öken)
Norden
Pengar
Pensioner
Prylar
Redskap (bl.a. ordförandeklubba, kontorsmaskin)
30 1973-2000 Genre R-T:
Restauranger
Räddningsaktioner (brandövning, civilförsvarsövningar, hissfobi, fobier)
Sjukvård
Självförsvar
Sjöfart (fyrar)
Spel (schack)
Sport (bådskytte, fotboll)
Spökbilder
Strejker och konflikter
Sverige
TCO
Telefoner
Trio
31 1982-2002 Genre U-Y:
Ung ST
Ungdomar
Utbildning
Utbrändhet
Våld
Världen
Värdesaker
Yrkesgrupper (sjöfolk/telegrafist, besiktningsassistenter, lokalvårdare)
32 1979-2002 Genre Ö:
Övriga länder (utom Norden)
33 1980-tal-2000-tal Genre Ö:
Övriga länder forts.
34 1950-1980 Genre Ö:
Övrigt (bl.a. personal, kontaktkartor,b konferenser, fester och från olika ST-distrikt).
35 "Överblivna foton"