Hem Arkivbildare
Farmaciförbundet
Arkiv
Farmaciförbundet
Serie
Sök

Z1 - Mediaupptagningar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1994 VHS: A och O=AO (Utbildning av arbetsplatsombud). Ingår i L3:33.
1 1985-1999 Video. Framtiden i dina händer. Farmaciförbundet driver på (med dokumentation). Alla behövs (TCO). Med i facket (LO).
2 1994-1995 Video. Personalutveckling - vems ansvar? Du och medlemsregister (med infoblad). A och O = AO (med diskussionsfrågor)
3 u.å. Kassettband
4 1999-2007 Cd-skivor. Bl.a. trycksaker, fotografier, namn- och adressregister
5 2001-2008 Cd-skivor. Bl.a. Fotografier från jubileer och uppvaktningar. Bilder till tidningen Farmacifacket.
6 2003-2008 Cd-skivor. Farmacifacket. Annonser, fotografier.