Hem Arkivbildare
Posttjänstemännens Förening, PF
Arkiv
Posttjänstemännens Förening, PF
Serie
Sök

G4a - Verifikationer; huvudserie

Plats
Anmärkning
Endast typår. Verifikationerna uppställda efter kontonummer, ej kronologiska
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1976 B-dal Konto 21
2 1976 Konto 23 jan-april konto 25
3 1976 maj-dec. konto 25, konto 26
4 1976 Konto 44, 52, 54-56
5 1976 Konto 71-72, 74, 76, Budgetrapport, överföring
6 1981 Konto 11, 15-16, 21-22, 24
7 1981 Konto 23
8 1981 Konto 25:1
9 1981 Konto 25:2, 26, 30-31, 34, 36, 38-40, 45
10 1981 Konto 42, 44, 52, 54-56, 71-72, 74, 76, Budgetrapport, överföring