Hem Arkivbildare
Posttjänstemännens Förening, PF
Arkiv
Posttjänstemännens Förening, PF
Serie
Sök

F8 - Handlingar rörande PF:s inre organisation ekonomi personal lokaler rekrytering

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1912-1983 Organisation och arbetsformer spridda år
2 1972-1977 Organisation, arbetsformer och stadgeändringar 1975-1977, ekonomi 1972-1973
3 1974-1982 Ekonomi 1974-1982, revision 1975-1982, budget och budgetunderlag 1974-1983, anslag till sektionerna 1974-1978
4 1953-1983 Anslag till sektionerna 1978-1983, medelsplacering 1969-1978 1980-1982, bidrag 1975-1982, medlemsavgifter 1972-1983, betyg, anställningar, ledighet, uppsägningar, arbetstid 1953-1982
5 1971-1983, u.å. Betyg, anställningar, ledighet, uppsägningar, arbetstid 1974-1979 1981-1983, löner 1975-1976 1979-1982, pensioner 1980, inventarier 1975-1977, rekrytering 1975-1983 u.å., förteckning över "icke-medlemmar" i PF 1971-1982
6 1921-1982 SEA 1969-1982, Svensk Trafiktidning 1969 1973-1975, aktiebrev 1921, SR:s konfliktkommitté 1965-1966