Hem Arkivbildare
Posttjänstemännens Förening, PF
Arkiv
Posttjänstemännens Förening, PF
Serie
Sök

F7 - Handlingar rörande samarbete med svenska organisationer

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1967-1983 Gränsdragningsfrågor SF/PF/ST-POST spridda år, TCO 1973-1982
2 1969-1981 TCO Borgensring 1969 1980, TCO-S 1976-1979 1981, SR 1973-1974, inbjudningar 1977 1979-1980, samarbete med organisationer och myndigheter 1976-1977 1979-1981, samarbetsavtal ST-POST/PF 1974-1976