Hem Arkivbildare
Posttjänstemännens Förening, PF
Arkiv
Posttjänstemännens Förening, PF
Serie
Sök

F5 - Handlingar rörande postverkets organisation

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1971-1976 Organisationsfrågor och utredningar, lucka 1973
2 1976-1980 -"-
3 1978-1982 -"-
4 1980-1983 -"-
5 1954-1973 Postanstalternas klassificering
6 1967-1973 -"-
7 1953-1977 Postanstalternas klassificering 1975-1977, Postdirektionsutredningen 1953-1957
8 1954-1964 Postdirektionsutredningen 1954-1956, postutredningen 56 1955-1959 1962-1964
9 1960-1964 Postutredningens genomförande 1960-1964, FVO-utredningen 1960-1961 1964 (regional indelning) bd.
10 1956-1958 FVO-utredningen bd.
11 1960-1971 FVO-utredningen 1960-1961, postens organisationsutredning (PVO) 1964-1969 1971
12 1974-1978 PVO 1974-1978, PVO-PA 1976-1978
13 1975-1976 PVO-förhandlingar
14 1976-1978 PVO-PA 1977-1978, PVO-Lön 1976-1978
15 1962-1980 PVO-Lön 1978-1980, PVO-U 1978-1980, samgåendet mellan Postbanken och Kreditbanken 1973-1974, Regioncentralerna 1962-1973
16 1960-1981 Regioncentralerna 1976-1979 1981, statliga företagsformer 1960-1969